Privacy Statement

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Scheer.me. In deze verklaring lees je hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in het contact met jou verkrijg. Scheer.me voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor mij heel belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en mijn dienstverleningen aan jou te waarborgen, heb ik wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Scheer.me verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van mijn diensten;
  • Het verzenden van mijn nieuwsbrieven;
  • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag van klantgegevens in mijn databank, om de overeenkomst tussen jou en Scheer.me te kunnen uitvoeren;
  • Opslag van klantgegevens in mijn databank ter publicatie in de Whois-database;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Minderjarigen

Scheer.me heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ik bied daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Ik raad ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op. Dan verwijder ik deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruik ik het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door mij aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Ik ontvang gegevens op basis van jouw bezoek aan mijn website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van mijn klanten en om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan mij hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment bij mij persoonlijk opvragen. Ik zal deze dan zo snel mogelijk aan je verstrekken.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij mij eindigt, bewaar ik sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Ik verwijder gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietig ik alle gegevens.Je hebt recht op inzage van de gegevens die ik van jou heb nadat je de dienstverlening bij mij hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via het contactformulier op deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoek ik je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Ik reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

Scheer.me verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.